Home / Tư pháp

Tư pháp

Hướng dẫn thủ tục cấp tư pháp cho công dân Vệt Nam

Tên thủ tục:

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

Lĩnh vực:

Lý lịch tư pháp

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp,

Trình tự thực hiện:

– Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp;

– Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp

Thành phần hồ sơ:

– Đơn yêu cầu theo mẫu (số 02/TP-LLTP);

– Bản chụp (photocopy) Giấy CMND;

– Bản chụp (photocopy) hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự;

– Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho người khác làm thủ tục). Giấy uỷ quyền phải có chứng thực của UBND cấp xã nơi cư trú của người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền. Nếu người ủy quyền cư trú ở nước ngoài thì giấy uỷ quyền phải có chứng nhận của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết:

– 16 ngày trong trường thông thường: Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu; Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp và kết quả cho Sở Tư pháp; Trong 03 ngày, kể từ có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an, Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự

– 33 ngày trong trường hợp phức tạp: Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu; Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp và kết quả cho Sở Tư pháp;Trường hợp phức tạp phải tra cứu hồ sơ của Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Bộ Công an thì thời gian này kéo dài thêm không quá 10 ngày; Trường hợp cần thiết phải tra cứu hồ sơ của Toà án thì thời hạn này không quá 07 ngày;  Trong 03 ngày, kể từ có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an và Toà án (nếu có), Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu lý lịch tư pháp

Lệ phí (nếu có): 100.000 đồng/lần cấp/người;

Đối với công dân Việt Nam cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ (gọi chung là Chương trình 135) thì mức phí là 50.000đồng/lần cấp/người.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Căn cứ pháp lý:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *